امکانات خدماتی

مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان فرزانگان در حال حاضر در سه مجموعه مستقل ویلایی به نام های فرزانگان، پرنیان و خورشيد که هر سه در شهرک غرب واقع شده است فعالیت می کند .

 نحوه ارایه خدمات در هر سه مجموعه یکسان و با مدیریتی یک پارچه صورت می گیرد . این مجموعه دارای امکانات منحصر به فرد می باشد. اتاق های این مجموعه به صورت یک ، دو و سه تخته می باشد که بنا به انتخاب خانواده و سالمندان گرامی در اختیار آن ها قرار میگیرد. 

اکثر اتاق ها دارای سرویس های کامل بهداشتی به صورت مستقل هستند و در سایر موارد هر دو اتاق از یک سرویس بهداشتی برخوردار می باشند . تمامی اتاق ها مجهز به تلویزیون و یخچال هستند.‏