خدمات مراقبتی و پرستاری

مراقبت صحیح از سرفصل های اصلی در بخش نگهداری از سالمندان محسوب می شود . در این مرکز مراقبت مداوم از سالمندان در زمینه های مختلف تغذیه ای ، بهداشتی و غیره توسط همکارانی انجام می شود که برای این کار به طور تخصصی در همین مرکز به طور مرتب آموزش می بینند . در مورد عزیزان سالمندی که به علت بیماری و یا از دست دادن برخی تواناییهای جسمی نیاز به مراقبتهای خاص دارند خدمات مربوطه به طور روزانه انجام می شود . همچنین جهت تمامی سالمندان ماهانه برنامه هایی برای بهداشت ظاهری ، آرایش و پیرایش ترتیب داده شده است که این امر توسط موسسات طرف قرارداد به طور حضوری در مرکز و یا در خارج آن صورت می گیرد.‏

یک کادر آشنا به مسائل سالمندان مشتمل بر کارشناسان پرستاری به طور شبانه روزی و تمام وقت بر نحوه مراقبت از سالمندان ، تحقق برنامه های اعلام شده و انجام صحیح موارد درمانی نظارت داشته و براین امور مدیریت می کند . به دلیل استفاده از پرسنل مجرب در این مرکز امکان ارایه خدمات تخصصی پرستاری مانند سونداژ، گاواژ، پانسمان های زخم بستر و مراقبت های بعد از عمل جراحی وجود دارد.