شادی سالمندان

تصور عمومی این است که بیشتر سالمندانی که در مراکز سالمندان اقامت دارند غمگین و افسرده‌اند در حالی که این تصویر هم‌اکنون از واقعیت فاصله زیادی گرفته است. ما در این صفحه هرازگاهی بخش‌هایی از تجربه‌های عزیزانمان در سالمندان فرزانگان را برای شما بازگو می‌کنیم تا ببینید چگونه برخی از آن‌ها و خانواده‌هایشان به شادی‌های مضاعف می‌رسند. نمونه زیر را ببینید:

سالمندان بسیاری بوده و هستند که پس از مدتی بستری در بیمارستان به‌دلیل سکته مغزی یا شکستگی برای گذراندن دوران نقاهتشان به این مرکز می آیند در حالی که بسیاری از توانمندی هایشان از جمله قدرت تحرک همه یا بخشی از بدن و حتی کنترل ادرار یا مدفوع را از دست داده و درباره آینده‌شان شدیداً نگران هستند. ولی با مراقبت‌های ویژه، درمان مناسب و فیزیوتراپی تخصصی پس از مدتی همه قابلیت‌های گذشته خود را بازمی‌یابند و با پای خود به منزلشان بازمی‌گردند. توصیف شادی این سالمندان از بابت بازیابی توانایی‌هایشان در این هنگام واقعاً غیرقابل‌توصیف است. آن‌ها می‌دانند که فراهم کردن همه این نگهداری‌ها و درمان‌ها در منزل واقعاً میسر نبوده است.

درباره شرایط سالمندان مهمترین نکته این است که بیش از آنکه خانواده و خود او در شرایط مختلف احساساتی شوند؛ درست تصمیم بگیرند. یادمان باشد هیچ چیزی بالاتر از سلامتی یک سالمند نیست و برای حفظ این سلامتی باید از مشاوره‌های صحیح بهره برد و به موقع تصمیم گرفت.