مادرم می‌خواهد به ایران برگردد

از میان پرسش‌های متداول: مادرم به همراه من و خانواده‌ام سال‌هاست که در خارج از کشور زندگی می‌کند. مدتی است می‌خواهد به ایران برگردد و می‌گوید دلتنگ آنجاست. مشکل اینجاست که اگر برگردد تنها خواهد ماند. البته بستگان دور هستند ولی من که تنها فرزندش هستم دیگر نمی‌توانم کنارش باشم. مادرم حدود ۸۰ سال دارد. نظر شما چیست؟

پاسخ: امثال مادر شما کم نیستند افراد سالخورده‌ای که عمرشان را در ایران بوده‌اند و در اینجا آرام می‌گیرند. این البته نکته قابل درکی است. بوده‌اند افرادی که نهایتاَ بازگشته‌اند و زندگی خود را در ایران مجدداَ بازسازی کرده‌اند. 

برخی از آن‌ها در زندگی خارج از کشورشان با اینکه نزدیک به فرزندانشان بوده‌اند ولی احساس تنهایی شدیدی داشته‌اند چرا که بیشتر ساعات شبانه‌روزشان را به تنهایی و در محیطی ایزوله به سرمی‌برده‌اند. زمانی که فرزندان از صبح تا عصر مشغول به کار هستند و سالخوردگان امکان بیرون رفتن به‌تنهایی را نداشته باشند و به‌ویژه اگر زبان هم ندانند که بتوانند  مثلاَ تلویزیون نگاه کنند یا با دیگران ارتباط برقرار کنند این احساس ایزوله شدن بیشتر است که خطر افسردگی را به همراه دارد. از این زاویه ممکن است برخلاف نظر شما احساس تنهایی آن‌ها در ایران کمتر از خارج باشد.مشورت ما در همین اندازه است. بیش از این به تصمیم‌گیری شخصی شما و مادرتان با توجه به خصوصیات روحی و احساسی هریک و بررسی امکان رفت و آمد بیشتر شما و از این قبیل برمی‌گردد.