فرازی از یک گفتگو

از پرسش‌های یک مراجعه کننده: مدتی است که مادرم به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری است. اخیرا پزشکان او را ترخیص کرده ‌ند ولی واقعا با وضعی که دارد امکان نگهداری از ایشان در خانه غیرممکن است. از سوی دیگر بعضی افراد فامیل هم انتقالش به مرکز سالمندان را بی‌مهری نسبت به همه محبت‌های بی‌دریغ او می‌دانند. ادامه این وضع در بیمارستان هم ممکن نیست ضمن اینکه تا همین جا هم هزینه بسیار بالایی داشته است. نمی‌دانیم چه باید بکنیم.

پاسخ ما: بعضی از خانواده هایی که سالمندشان در مرکز ما هستند در ابتدا وضعیت مشابه شما را داشته اند. سالمند شما در حال حاضر بیش از هر چیز به مراقبت، تغذیه، بهداشت و درمان مناسب نیاز دارد. به این دقت کنید که وظیفه ما و شما این است که نیازهای اصلی ایشان را به درستی برآورده سازیم و برآورده کردن بسیاری از این نیازها در منزل واقعا ممکن نیست. همان طور که برای بردن به بیمارستان احساس وظیفه می کنیم برای ایجاد بهترین شرایط برای دوران پس از بیمارستان ایشان هم تا زمان بهبودی نسبی باید حساس باشیم. 

چه بسیار سالمندانی که به خاطر ناآگاهی از نحوه نگهداری آنها در شرایط جدید صدمات جدی خورده اند و دیدن تصمیم گیری نامناسب به دلیل پاره ای حواشی قابل حل، برای ما و خانواده ی آنها تنها تاسف باقی گذارده است. به جای تردید و یا گوش سپردن به سخنانی که کار را برای شما و سالمند پیچیده تر می کند و چه بسا شرایط غیرقابل بازگشت ایجاد کند تنها از کارشناسان امر مشورت بخواهید.