تصور شما از یک مرکز سالمندان چگونه است؟

بسیاری وقتی برای اولین بار از سالمندان فرزانگان بازدید می کنند اعتقاد دارند که تصورشان با آنچه شخصا دیده اند تفاوت زیادی دارد…

مراکز ما طوری طراحی شده که هم آرامش فضای خانه را داشته باشد و هم از همه امکانات مراقبتی و درمانی لازم برخوردار باشد. از این نظر تلاش کرده ایم فضای عمومی مراکز و نیز اتاق ها نه به بیمارستان شبیه باشد و نه به مراکز اداری بلکه شبیه خانه خود سالمندان باشد.

 این تصمیم اگرچه کار حرفه ای را برای همکاران ما تا اندازه ای دشوارتر کرده ولی در بالابردن روحیه عمومی سالمندان بسیار موثر بوده و هست. بیشتر سالمندان پس از مدت کوتاهی اقامت در مرکز، با فضای آن خو می گیرند و به خاطر احساس راحتی و حمایت درمانی و مراقبتی که مرتبا دریافت می کنند؛ آن را به عنوان خانه دیگر خود می پذیرند و به این چشم به آن نگاه می کنند.

ایجاد چنین احساسی در سالمندان اهمیت فوق العاده ای دارد.