تولد ۷۶ سالگی

عصری شاد، جمعی صمیمی، جشن تولدی ساده.

برای سالمند عزیزمان آرزوی تداوم سلامتی و زنده‌دلی داریم.